Kurserne henvender sig til ledere, medarbejdere,                      sikkerheds – og tillidsrepræsentanter.


Det psykiske arbejdsmiljø
Kurset indeholder temaer om stress, forandringsprocesser, kommunikation og konfliktløsning og giver indsigt, i hvad der skaber trivsel, arbejdsglæde og energi på arbejdspladsen.

Arbejdsbetinget stress
Kurset sigter på at øge forståelsen af årsager til stress og skabe opmærksomhed på de signaler, der indikerer stress. Kurset præsenterer en metode og værktøjer til, hvordan arbejdsbetinget stress kan identificeres, forebygges og håndteres på individ, gruppe og organisationsniveau.

Leder – og følgeskab
Nye organisationsformer og samarbejdsrelationer kræver nye kompetencer, som udfordrer lederen på sit leder – og følgeskab. Kurset har til formål, at give lederen mulighed for at udforske og udvikle sit personlige leder- og følgeskab. Dansen anvendes som en metafor hvorfra der drages paralleller til lederrollen.  Hvordan opleves det f.eks. at blive ’ført’? Hvad er det, der gør, at man som ’følger’ føler sig godt tilpas, tryg og har plads til at være den, man er? Hvordan opleves det f.eks. at ’føre’, når ’følgeren’ er nærværende og giver et godt med og modspil?

Kurser

For yderligere information om kurser kontakt:
Lotte Lenike
Axel Heides Gade 4, 6.tv.
2300 København S
Tlf.: 27 59 12 78 / LL@lottelenike.dk