Stresscoaching
                     Begrebet coaching stammer fra sportsverdenen og                      sigter på at finde udøverens ypperste ressourcer, sikre                      at udøveren tager ansvar for sine handlinger og beslutninger samt finder løsningen selv og er aktiv i læringsprocessen.
Gennem stresscoaching har du mulighed for at forøge din stresskompetence, det vil sige, at blive bedre til at identificere dine stresssymptomer og blive mere bevidst om, hvad der giver dig stress. Desuden får du indsigt i dine handlemuligheder. Du får lavet en stresstest og får redskaber til håndtering af stress.

Sagt af en leder:
Jeg har stillet store krav til mig selv og lagt et kæmpe pres på mig selv. Via samtalerne har jeg forstået hvorfor og hvad jeg kan gøre ved det. Desuden har samtalerne betydet, at jeg er blevet bedre til at respektere andres måde at gøre tingene på og jeg bliver ikke frustreret over de samme ting igen og igen. Jeg har også lært nødvendigheden af at sige fra og fokusere på det arbejde man er ansat til at løse. (se brochure her)

Afspændende massage
Når vi er stressede mister vi kontakten med os selv. Vi spænder i kroppen og har fokus ud ad til, hvor vi forsøger at leve op til andres krav og forventninger.

Afspændende massage løsner op for spændinger i musklerne, så følelsen af fysisk og psykisk velvære vender tilbage.

Gennem blid berøring udløses antistresshormonet oxytocin og nærværet med os selv kan genskabes. Det giver mulighed for at få mere klarhed over den stressfyldte situation, som vi befinder os i.
(se brochure her)

Stresshåndtering
Få identificeret de forhold der skaber arbejdsbetinget stress hos den enkelte, i gruppen, afdelingen og i organisationen. Der gives hjælp til at problemstillingerne prioriteres, og der udarbejdes handleplaner. Ligeledes gives indsigt i, hvad der skaber trivsel, arbejdsglæde og energi på jeres arbejdsplads.

Teamudvikling/teambuilding
Der arbejdes med arbejdsopgaver, ansvarsområder, kompetencer, kommunikation og samarbejdet i det enkelte team, mellem teams og mellem teams og ledelse. Forløb og indhold udarbejdes i et tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere.

Arbejdspladsvurdering
Få udarbejdet en APV (arbejdspladsvurdering) på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Jeg guider jer gennem processen vedrørende identificering, prioritering og udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med ledelse og medarbejdere.

Den sunde virksomhed
Handler om, hvad I kan gøre for at forbedre sundhed og trivsel på jeres arbejdsplads. Forløbet tilpasses virksomheden og tager udgangspunkt i virksomhedens kultur.

Personlig trivselssamtale
Samtalen tager udgangspunkt i den totale livssituation, og berører emner omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, stress, trivsel, motion og kost m.m., som har betydning for den enkeltes helbred. Forløbet består af 2 samtaler, hvor den første samtale slutter med en handleplan med forhold, der ønskes ændret, og som der følges op på ved den opfølgende samtale. 

Coaching/supervision
Brug coaching/supervision individuelt eller i gruppe. Supervision er en særlig indlærings – og udviklingsproces, der sigter mod at styrke den faglige kompetence. Supervision hjælper deltagerne med at finde nye veje til løsning af deres problemer. Supervision adskiller sig fra terapi ved at personlige emner relateres til det faglige. Emner, der tages op i supervision, kan være samarbejdsrelationer, fagspecifikke emner; en sag man gerne vil være bedre til at håndtere eller relationen til klienter/ kunder.

Outplacement
Mange virksomheder tilbyder opsagte medarbejdere en ekstern sparringspartner, således at de kan fortsætte deres karriere på en for alle parter positiv måde.
Fra stress til trivsel tilbyder i samarbejde med MAKIO Personalerådgivning Outplacement, Personale- og Karriererådgivning, som tilpasses den enkelte virksomheds ønsker og behov. Læs mere på www.makio.dk eller kontakt os for et uforpligtende møde.

Rådgivningsområder

For yderligere information om rådgivningsområder kontakt:
Lotte Lenike
Axel Heides Gade 4, 6.tv.
2300 København S
Tlf.: 27 59 12 78 / LL@lottelenike.dk